Przejdź do menu Przejdź do treści

Filologia włoska – studia stacjonarne II stopnia (uzupełniające magisterskie)

Nazwa kierunku:

Filologia włoska, studia stacjonarne II stopnia

Specjalności:

tłumaczenia specjalistyczne (nienauczycielska)
nauczycielska

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024:

Rozpoczęcie rejestracji: 1 czerwca 2023

Zakończenie rejestracji: 18 września 2023

Rozmowy kwalifikacyjne/egzaminy 19 września 2023

Ogłoszenie wyników: 19 września 2023

Wpisy na listę studentów: 20-21 września 2023

Ogłoszenie listy rezerwowej: 21 września 2023

Wpisy na listę studentów z listy rezerwowej: 22 września 2023

Krótko o kierunku i specjalnościach

Studia na kierunku filologia włoska to studia magisterskie (II stopnia), których program kształcenia trwa 2 lata (4 semestry) i które kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Studia te odbywają się w trybie stacjonarnym.

Nauka języka włoskiego na kierunku filologia włoska odbywa  się w formie wykładów i konwersatoriów i obejmuje praktyczną naukę języka włoskiego, zajęcia z literatury włoskiej oraz językoznawstwa włoskiego do wyboru oraz zajęcia specjalizacyjne.

Kryteria kwalifikacji:

– absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich kierunku filologia włoska: konkurs dyplomów

– absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich na kierunkach innych niż filologia włoska

Certyfikat CELI 4 (lub wyższy), CILS DUE-B2 (lub wyższy) lub egzamin kwalifikacyjny (zakres kompetencji językowych właściwy dla poziomu B2 w klasyfikacji poziomów zaawansowania Rady Europy).

Studia przewidziane dla absolwentów filologii włoskiej oraz innych kierunków humanistycznych i społecznych (grupy 02 i 03 klasyfikacji ISCED), znających język włoski na poziomie co najmniej B2 wg klasyfikacji poziomów zaawansowania Rady Europy.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu tłumacza, proofreadera, specjalisty ds. obsługi klienta zagranicznego i innych zawodów wymagających wysokich kompetencji językowych i bardzo dobrej znajomości kultury włoskiej.

Absolwent legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka włoskiego na poziomie biegłości C1+ (wg ESOKJ Rady Europy). Wykazują się dużą samodzielnością w planowaniu i realizowaniu celów zawodowych; posiadają wysoko rozwinięte kompetencje społeczne (praca w zespole, kierowanie np. zespołem tłumaczy); rozumieją potrzebę stałego podnoszenia swoich kompetencji.

INFORMACJE DODATKOWE: https://www.up.krakow.pl/kandydat

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA: https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/1/default.aspx

Najnowsze Wpisy