Przejdź do menu Przejdź do treści

 

KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA WŁOSKIEGO

UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

W KRAKOWIE

ma zaszczyt zaprosić na

III Międzynarodową Konferencję Naukową:

JĘZYKI SPECJALISTYCZNE

W UJĘCIU DIACHRONICZNYM I SYNCHRONICZNYM

 

która odbędzie się:

17 listopada 2022 roku

w Kasztelu „Kajasówka”, Krakowska 21, 32-061 Rybna (koło Krakowa)

 

Już po raz trzeci chcielibyśmy Państwa zaprosić na naszą konferencję, która będzie stanowić forum dyskusji i wymiany doświadczeń wśród przedstawicieli środowiska językoznawców (neofilologów, polonistów, filologów klasycznych), specjalistów poszczególnych dziedzin, tłumaczy, wykładowców, nauczycieli oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką języków specjalistycznych.

 1. Tematyka konferencji

Tematem konferencji jest szeroko rozumiane zagadnienie języków specjalistycznych w ujęciu diachronicznym i synchronicznym. Oczekujemy na referaty, w których zostanie zaprezentowana terminologia specjalistyczna z punktu widzenia leksykologicznego, leksykograficznego, morfologiczno-składniowego, semantycznego, tekstologicznego, ale również przekładoznawczego.

Zapraszamy do składania propozycji referatów w niżej wymienionych obszarach:

 • definicje, klasyfikacje, odmiany języków specjalistycznych;
 • badania komparatywne w obrębie poszczególnych języków specjalistycznych i języka ogólnego;
 • badania porównawcze dotyczące terminologii specjalistycznej w różnych językach;
 • badania korpusowe, analiza dyskursu;
 • translatoryka specjalistyczna: problemy związane z terminologią specjalistyczną, techniki tłumaczeniowe, błędy w przekładzie;
 • kulturowe i społeczne aspekty języków specjalistycznych;
 • języki specjalistyczne w literaturze pięknej;
 • dydaktyka języków specjalistycznych.

Zapraszamy do wygłaszania 20-minutowych referatów.

Konferencja będzie się odbywać w języku polskim. Mile widziane również referaty w języku włoskim, gdyż przewidujemy też sekcję włoskojęzyczną.

Rejestracja

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres mailowy:

konferencjakrakow2018@wp.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Ważne terminy

 1. 10. 2022 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń
 2. 10. 2022 – informacja o przyjęciu referatu
 3. 10. 2022 – ostateczny termin dokonywania wpłat
 4. 12. 2022 – ostateczny termin nadsyłania artykułów do druk

 

Publikacja

Po konferencji przewidujemy publikację referatów w monografii wieloautorskiej w Wydawnictwie Naukowym UP im. KEN w Krakowie

 

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi 320 zł i obejmuje materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, dojazd (w obie strony w dniu konferencji) do miejsca obrad oddalonego od Krakowa o 20 km oraz publikację artykułów.

Za dodatkową opłatą istnieje również możliwość zakwaterowania w miejscu obrad, tj. w Centrum Konferencyjnym „Kasztel Kajasówka” w Rybnej.

Więcej informacji na stronie:

http://kajasowka.com.pl/

Osoby, które zdecydują się na nocleg w Rybnej proszone są o zgłoszenie tej informacji organizatorom.

 

Kontakt

Pytania prosimy przesyłać na adres: konferencjakrakow2018@wp.pl lub beata.malczewska@up.krakow.pl, tel. 602 301 891

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Patronat Naukowy Konferencji: Komitet Organizacyjny:
Prof. dr hab. Małgorzata Nowakowska

dr Beata Malczewska

dr Joanna Woźniakiewicz