Przejdź do menu Przejdź do treści

Karty kursów

Poniższe pliki są skompresowane – należy je pobrać i rozpakować, w każdym folderze znajdują się osobne pliki z przedmiotami realizowanymi odpowiednio na 1, 2 i 3 roku studiów I stopnia oraz 1 i 2 roku studiów II stopnia.
Wśród kart kursów nie znajdują się karty, które są opracowywane przez prowadzących z jednostek zewnętrznych, np. CSiR (wf), SKN.
Lista wszystkich kursów znajduje się w planie studiów dla danego rocznika.

Karty kursów przedmiotów realizowanych w roku akademickim 2021/2022

Karty kursów licencjat 2021/2022

Karty kursów przedmiotów realizowanych w roku akademickim 2019/2020

Karty kursów licencjat 2019/2020

Karty kursów przedmiotów realizowanych w roku akademickim 2018/2019

Karty kursów licencjat 2018/2019

Karty kursów przedmiotów realizowanych w roku akademickim 2017/2018

Karty kursów licencjat 2017/2018

Karty kursów przedmiotów realizowanych w roku akademickim 2019/2020

Karty kursów SUM 2019/2020

Karty kursów przedmiotów realizowanych w roku akademickim 2018/2019

Karty kursów SUM 2018/2019

Najnowsze Wpisy