Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE

Nazwa kierunku:

OBSŁUGA WŁOSKOJĘZYCZNEGO KLIENTA BIZNESOWEGO

Nie prowadzimy rekrutacji na rok akademicki 2023/2024.

 

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022:

Rekrutacja została zamknięta

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest zdobycia umiejętność praktycznego wykorzystania języka włoskiego oraz podstawowych narzędzi niezbędnych do pracy w przedsiębiorstwach na różnych stanowiskach.

Opis studiów:

Słuchacz studiów podyplomowych Obsługa włoskojęzycznego klienta biznesowego zdobędzie  praktyczną umiejętność posługiwania się językiem włoskim oraz językiem włoskim specjalistycznym. Będzie umiejętnie i skutecznie komunikował się po włosku zwłaszcza w kontekstach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, wykazując się znajomością leksyki specjalistycznej, reguł prowadzenia korespondencji biznesowej oraz realiów włoskich z uwzględnieniem różnic kulturowych. Będzie mógł wykorzystywać nabyte umiejętności w typowych sytuacjach zawodowych, w tym w tłumaczeniach, rozmowach i pisemnej redakcji różnego typu dokumentów. Będzie obsługiwał podstawowe programy  pakietu MS Office wykorzystywanych do pracy z klientem (ze szczególnym uwzględnieniem pracy z klientem włoskojęzycznym). Będzie przygotowany do poruszania się w międzynarodowym środowisku pracy i pozna savoire-vivre biznesu.

Dodatkowymi  zdobytymi umiejętnościami, będzie umiejętność autoprezentacji, planowania własnej ścieżki kariery i rozwoju zawodowego.

Studia podyplomowe Obsługa włoskojęzycznego klienta biznesowego realizowane są w ciągu 2 semestrów, podczas których zgodnie z planem studiów słuchacz odbędzie 240 godzin zajęć w grupach konwersatoryjnych prowadzonych online.

Na ramowy plan studiów składają się kursy:

Semestr 1

 • Język włoski w przedsiębiorstwie
 • Korespondencja biznesowa
 • Komunikacja międzykulturowa w kontekście realiów włoskich
 • Obsługa środowiska MS Office
 • Prezentacja i savoir-vivre w biznesie
 • Kultura przedsiębiorstwa
 • Elementy ekonomii

Semestr 2

 • Język włoski w przedsiębiorstwie
 • Korespondencja biznesowa
 • Tłumaczenie specjalistyczne
 • Tłumaczenie ustne w przedsiębiorstwie
 • Systemy informatyczne w obsłudze klienta
 • Zarządzanie rozwojem zawodowym

 

Warunki przyjęcia na studia:

Dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia oraz znajomość języka włoskiego na poziomie B1 (certyfikat PLIDA B1 lub certyfikat CILS Uno, lub certyfikat CELI 2, lub zaświadczenie o ukończeniu kursu językowego, bądź lektoratu na odpowiednim poziomie, lub kwalifikacja na podstawie testu przeprowadzonego przez Instytut Neofilologii UP).

Szczegółowe informacje o rekrutacji na studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 znajdują się na stronie Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Pedagogicznego.

 

Najnowsze Wpisy